????????
????????
????????

???λ?????? > ???????? > ????????

?????????????????

 

   ????????????  ????
 B2B  Business to Bussiness??????????  B2B????????
 B2C

 Business to Customer?????????????

 ???繺??(B2C+C2C)
 C2C  Customer to Customer???????????????  ???繺??(B2C+C2C)
 B2G  Business to Government???????????  B2G????????
 C2G  Customer to Government?????????????  C2G????????
 O2O  Online to Offline???????????  O2O????????

???????
欧美最大色情网183,欧美最大色情网183,欧美最大色情网183,欧美最大色情网183